Mõtisklused

Sünnikaart kui elu teekonna avaldumine

Foto: unplash.com

Jätkan Dane Rudhyar mõtete edastamist sünnikaardi tõlgendamise mõtestamisel. Seekordne mõtisklus keskendub progressioonide ja transiitide tähenduse mõistmisele nende sünnikaardi avaldumise kontekstis.

Inimese sünnikaardi avaldumist saab võrrelda puu istutamise ja selle kasvamise protsessiga. Näiteks aednik, kes otsustab istutada aeda tammepuu. Tamme arengut ja kasvamist võivad mõjutada või kahjustada mitmed tegurid nt keskkonnatingimused, halb pinnas, halb ilm, tormid, kahjurid, loomade või inimeste sekkumine. Ainuke kontrollitav, kindel ja muutumatu faktor selle protsessi juures on puu enda struktuur, mis määratleb selle teadmise, et tammepuust ei saa kunagi kasvada õunapuu.

Sünnikaardis on kirjas meie võimalused, mida meil on võimalik elus realiseerida. Progressioonid näitavad, kuidas avaldub meie väliskeskkonnaga suhestumise võimekus ehk meie intelligentsuse areng, mis areneb ja kulmineerub kogu elukaare jooksul. Diagrammi progresseerumine näitab viisi, kuidas elujõuline vastsündinud organism arendab oma psühholoogilisi potentsiaale ehk oma intelligentsuse võimet. 

Progressioonide muutused sünnikaardis näitavad meile samm-sammult, kuidas saab oma kaasasündinud potentsiaali realiseerida ja liikuda enda elu vastuvõtmise ning eesmärgi suunas. Progressioonid ei ennusta konkreetseid sündmusi, vaid näitavad meile psühholoogilist valmisolekut ja parimaid samme konkreetsel ajahetkel, mida saame enda jaoks astuda, et elu eesmärgi täitmine kulgeks teadlikumalt.

Maa biosfääris toimuvad tohutult keerulised energiad, mis avaldavad oma mõju inimestele. Need toimivad ema üsas ja kogu inimese elu jooksul. Astroloogias nimetatakse neid jõude transiitideks. “Transiite” võib käsitleda nende tõlgendamisel nii negatiivselt kui ka positiivselt indiviidi kontekstis, kuna nad esindavad kogu biosfääris igapäevaselt töötavaid kui kollektiivse tasandi jõude. Oluline on näha ja aksepteerida seejuures kogu tervikut võimalikult objektiivselt st. igas negatiivses käsitluse vaates eksisteerib alati ka positiivne pool ja vastupidi.

Transiidid ja nende liikumise dünaamikad  võivad meie olemuslikku vormi mõjutada, häirides või muutes meie individuaalset olemist. Kuid see, kas me tajume seda kui positiivset või negatiivset, sõltub meie eelarvamustest ja ühiskonna mentaliteedist.

Siiski võib transiite mõista ka uue kogemuse sisuna, mida iga päev meile toob. Kui me integreerime uusi kogemusi kui elulisi sisusid, täitub meie individuaalne olemise vorm. Seega võime transiite vaadata kui võimalust kasvamiseks ja arenguks.

Miski meie sünnikaardis pole üleliigne ega kuri vaid see, mida universum meilt ootab. 

Planeedid diagrammil tähistavad funktsionaalseid tegevusi, mis on organiseeritud tervikus. Kus on planeet, seal peaksime leidma tegevuse fookuse. Kui vaadelda sünnikaarti “teadvuse” vaatenurgast, on selge, et seal, kus on tegevus, on tavaliselt ka teadvus st inimese tähelepanu juhitakse asjaoludele ja tingimustele, mis nõuavad sellist tegevust. 

Konkreetne maja, kus asub mingi planeet, juhitakse inimese tähelepanu asjadele – kogemuste tüübile, mida see konkreetne maja sümboliseerib

Kui ühes majas on mitu planeeti, võivad selle maja kohta käivad kogemused olla oma mitmekesisuses rikkad, kuid need võivad olla ka segadusse ajavad või isegi metsikud. 

Inimese tähelepanu kipub köitma rohkem elu valdkond, mis esitab talle kindlaid teemasid ja väljakutseid. Teemadega saab edukalt tegeleda, väljakutseid lahendada ja selle tulemusena loob inimene omale rikkaliku, vaimse ja teadliku väärtuste kogemuste saagi. Unustada seejuures ei tohiks asjaolu, et kõik teadmised on väärtuslikud ainult hetkes, mil konkreetne inimene selle teisele konkreetsele inimesele edasi annab. 

Igal inimesel on endas olemas potentsiaalne võime tulla toime märkimisväärselt mistahes kriisiga või suure õnnega, mis temaga juhtub. Kuid võimekus neid potensiaale päriselus realiseerida sõltub ikkagi iga indiviidi eneseteostamise kui protsessi arengu ja kasvamise tulemuslikkusest. 

Kasutatud kirjandus:
Dane Rudhyar “Astrology For The New Minds” 26.02.1969.

Mõtiskluse autor: Mariana R.

Lisa mõtisklusi