Mõtisklused

Sünnikaardi tähendus, eesmärk ja väärtus

Foto: unplash.com

Jätkan Dane Rudhyar mõtete tutvustamist sünnikaardi analüüsil, mõtestamisel ja konsulteerimisel, kelle humanistliku astroloogia kui holistilise maailavaate olen võtnud lähtekohaks ning edasi arendamiseks.

Sünnikaardi tõlgendamisel, kui nõustaja räägib kellegile “sinu” kaardist, “sinu” Jupiterist või Saturnist jne, võtab ta kaudselt enesestmõistetavaks transtsendentaalset positsiooni elu ja astroloogia suhtes. Nõustudes ideega, et inimene sünnib kehasse transtsendentse hingena, mis on allutatud igasugustele “tema” keha ja “tema” kehale mõjuvatele jõududele.

Sünnikaart sisaldab kõigil inimestel samasid planeete, kuid nende erinevus seisneb planeetide asetuses ehk struktuuris, mis määrab iga indiviidi individuaalsuse ja erilise eesmärgi indiviidi sünnihetkel. Kõik universumi jõud on vastsündinud lapses varjatud kujul olemas, kui algne puhas algallikas või geneetiline kood, milles on juba fikseeritud inimese unikaalne elutee ja potentsiaalid.

Sünnikaart ei ennusta kindlaid sündmusi, vaid pigem näitab suundumusi ja mõjusid. Sünnikaart on nagu eluteekonna “plaan”, millest võib saada täielikult välja arenenud inimese “tempel”. Välis keskkond (sotsiaalne – geograafiline), kus inimene areneb ja kasvab, mõjutab ja kujundab inimest päris suurel määral. Seetõttu võivad väga sarnase sünnikaardiga inimestel avalduda näiteks samasuguste transiitsete apsektide ajal elus täiesti erinevat mõju ja avalduvad erinevate sündmustena.

Oluline ei ole see sündmus ise, vaid kogemus, mille inimene sündmuse tagajärjel omandab.

Sünnikaart näitab potentsiaale ja võimalikke tendentse, kuid nende avaldumise terviklikkus sõltub erinevatest inimese arengut mõjutavatest teguritest. 

Kuigi inimese elutee on mõjutatud väliskeskkonnast, on sünnikaart see, mis määratleb inimese tegeliku struktuuri ja omadused. Iga inimene on universumi või religioosses mõttes Jumala konkreetne aspekt. Iga inimene on sündinud vastuseks inimkonna vajadustele kindlal ajal ja kohas. Sünnikaart esindab selle inimkonna vajaduse lahendust.

Küsimusele – kuidas päikese, planeetide ja kosmiliste energiate mõju konkreetse vastsündinule või munarakule avaldub, mis mõjutab konkreetse inimese kogu eluea mustrit koos tema unikaalsete omadustega – on keeruline teaduslike selgitustega vastata.

Seega võib öelda, et sündides inimene ei ole väljaspool oma sünnikaarti, vaid on selle diagrammi terviklikkus. Inimese temperamendi või iseloomu kujundab just tema vastavus vajadustele. Sünnikaart on tema “eksistentsiaalne valem” või “allkiri”, mis kajastab tema erilist olemust ja eesmärki.

Sünnikaarti tuleb mõista kui inimese individuaalse olemuse arhetüüpi või seemnemustrit – kui inimese individuaalsuse ja seega ka saatuse sümboolset “vormi”.

Inimese saatus on tee, mida järgides suudab ta teostada oma identiteeti ja realiseerida seda, mis tema sündimisel oli vaid potentsiaalne. 

Humanistlik lähenemine sünnikaardile on täielik jah-ütlus olemasolule. See ei pea midagi väärtusetuks. Sellise suhtumise tagajärg üksikisikusse on see, et sünnikaardis pole miski “halb”.  

Millist väärtust loob enda sünnikaardi tundmaõppimine?

Sünnikaardi tõlgendamise eesmärk on aidata inimesel avastada ja realiseerida tema potentsiaali, muutudes positiivsemaks, sisukamaks, loovamaks ja terviklikumaks. 

Sünnikaardi tundmaõppimise väärtus seisneb iseenda eneseteostuse protsessi teadvustamises ja selle aksepteerimises nii individuaalsel, sotsiaal-kultuurilises kui ka spirituaalsel eksistensti tasandil. 

Sünnikaart annab meile teada eneseteostusprotsessi iseloomulike faaside järjestusest – see tähendab pöördepunktide ja kasvukriiside individuaalsetest ajastustest ning põhiomadustest. See ei ütle meile otseselt midagi täpsete sündmuste kohta, vaid saame tegelike sündmuste valguses teadvustada, mõtestada ja järeldada vajalike kogemuste tähendusi ning neid seeläbi paremini mõista.

Kui inimene on julge ja avatud uurima enda sünnikaarti, siis aitab see tal ennast rohkem aktsepteerida teadlikumalt ning suhestuda positiivsemalt muutuste ja võimalustega mõistes selgemini nende tähendust ja funktsiooni elu üldise iseloomu ning eesmärgi kontekstis.

Inimese kogemuse kohaselt ei ole oluline mitte see, mida inimene teeb ja tunneb, vaid olulisem on nende tegude, tunnete ja mõtete kvaliteet.

See kvaliteet on seotud on alati inimese motivatsiooniga. Aga inimene ei pruugi olla alati teadlik oma motivatsioonidest. 

Inimese peamine ülesanne on teadlikult muutuda terviklikuks (humaansemaks) olendiks oma eksistentsi kõigil tasanditel. Inimene saab terviklikuks saada ainult siis, kui ta suunab kõik oma kogemused ühisesse keskmesse, mis on projitseeritud tema isiku asjaoludeks. Teadvustades ja mõistes seda kohta, mille iga kogemus inimeses hõivab. 

Kõiki inimeseks olemise kvaliteeti ja kogemusi saab hinnata kahe omaduse poolest, milleks on teadvus ja jõud. Üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. 

Põhifaktoriks elus ei ole sündmus ise, vaid inimese iseloom ja teadvuse seisund hetkel, mil inimene kohtub sündmusega. 

Võib tõesti öelda, et inimesega ei juhtu mitte sündmus, vaid inimene, kes sündmusega juhtub. Inimene kohtub teatud sündmustega, sest ta vajab neid selleks, et saada täielikumalt selleks, kes ta juba potentsiaalselt tegelikult on. 

Sündmus leiab aset selleks, et tuua inimese teadvuseta olemisest teadvusesse tema täielik individuaalne iseolemine.

Iga elav vorm on universaalse korra printsiibi ja kosmilise harmoonia spetsiifiline ilming. Me elame eksistentsiaalsete tervikute universumis. Iga olemasolev on tervik ja kõikjal on kord, eesmärk ja tähendus. 

Seetõttu tuleks astroloogiat käsitleda ennekõike kui meele distsipliini, mis seisneb selles, et õpitakse nägema ja mõistma kõiki olukordi ning inimesi kui tervikuid – st kui omavahel seotud ja üksteisest sõltuvate tegurite mustreid, mis saavad tähendusrikkaks ainult siis, kui neid oma struktureeritud tervikus teadlikult tajutakse.

Sünnikaart ise on sümbol. Astroloogia on kosmiline keel.

Alles siis, kui inimene suudab ette kujutada kogu indiviidi olemust koos elutsükliga, on võimalik näha inimest, kes ta on ja seda, et mina rütm on jõud, mis lööb keskmes ja tegevusvaldkonnas, mida see isik hõlmab oma kogemusena.

Seega sünnikaardis ei ole olulised etteaimatavad sündmused, vaid inimese suhtumine oma kasvamisse ja eneseteostusesse. 

Järgmine mõtisklus räägib sünnikaardi avaldumisest.

Kasutatud kirjandus:
Dane Rudhyar “Astrology For The New Minds” 1969
Dane Rudhyar “Astroloogilised majad” 1972

Mõtiskluse autor: Mariana R.

Lisa mõtisklusi